Privacybeleid

LG Guitar & Music School respecteert te allen tijde uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail), stemt u in met deze privacybeleid. LG Guitar & Music School is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Via onze website of op andere wijze kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als u zich bij ons registreert, een offerte aanvraagt of een order plaatst voor producten of diensten, meedoet aan een enquête, dan wel als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een mailinglijst. De gegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mailadres en andere informatie ter uitvoering van onze dienstverlening en onze overige activiteiten.

LG Guitar & Music School kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: het (laten) verwerken van uw order en het (laten) uitvoeren van onze dienstverlening; afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie; informatievoorziening over actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en andere mailings); verbetering van onze producten en diensten (bijvoorbeeld via enquêtes of registraties van calls); verbetering en beveiliging van onze website; en registreren bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website en samenstellen van gebruiksstatistieken.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. LG Guitar & Music School is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

Ons privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere dan de eerder genoemde doeleinden. U kunt uw gegevens altijd opvragen en zonodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Intellectuele rechten

LG Guitar & Music School besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van haar website. De teksten, tekeningen, foto’s, films, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en alle andere bestanddelen – van welke aard ook- van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van LG Guitar & Music School of van derden. Het gebruik, kopieren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe de intellectuele rechten van LG Guitar & Music School en van derden te eerbiedigen. LG Guitar & Music School behoudt zich het recht voor naar eigen goedvinden op te treden en alle maatregelen te nemen die zij geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden ook, ten laste kan worden gelegd.